14 January 2017

Dekanalne spotkanie opłatkowe nauczycieli 2017

Po raz drugi w naszej parafii odbyło się świąteczne spotkanie nauczycieli z całego dekanatu. W tym roku szczególnym gościem był pan Jan Dziedzina - Wójt Gminy Łącko.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olszanie, które przedstawiły jasełka. Następnie była celebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza. W homili skierowanej do zgromadzonych nauczycieli podkreślił szczególną rolę społeczną i wychowawczą tego zawodu. Podczas Eucharystii śpiew kolęd pięknie prowadziła schola parafialna.

Po zakończeniu modlitwy w kościele wszyscy udali się na poczęstunek do domu katechetycznego. Przy wspólnym stole był czas na rozmowę, śpiewanie kolęd i ponowne przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia.
 

Dekanalne spotkanie opłatkowe nauczycieli 2017

Proponowane