23 July 2022

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

23 lipca 2022 r. w Strachocinie, odbyło się spotkanie modlitewne z okazji sprofanowania relikwii bł. Andrzeja Boboli, poprzez siłą zabranie i wywiezienie trumny z relikwiami z Połocka do Moskwy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie dziesiątej wniesieniem kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, następnie odbyła się droga krzyżowa po Bobolówce, a później była celebrowana Msza święta, której przewodniczył ks. D. Chmielewski wraz z ks. P.Glasem i wieloma innymi kapłanami. Podczas Eucharystii ks. P. Glas odprawił modlitwy przebłagalne w intencji naszej Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy św. przedstawiciele wspólnot męskich: Wojowników Maryi, Rycerzy Jana Pawła II, Żołnierzy Chrystusa, dokonali aktu zawierzenia się Andrzejowi Boboli. Na koniec pod pomnikiem poległych rodaków złożono wieniec i oddano cześć bohaterom, którzy zginęli za naszą Ojczyznę.

Strachocina

Proponowane