16 September 2018

Odpust Matki Bożej Bolesnej 2018 - suma

Sumą odpustową o godz. 11.00 zakończyliśmy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej. Naszym dzisiejszym kaznodzieją był ks. Artur Ważny z Tarnowa.

Suma odpustowa 16-09-2018

Proponowane