11 September 2022

Odpust w Mogilnie

Odpust w parafii św. Marcina Biskupa w Mogilnie. (11.09. 2022 r.) Podczas sumy odpustowej w parafii św. Marcina Biskupa w Mogilnie, zostali przyjęci dwaj nowi Bracia do miejscowej chorągwi. W uroczystości wzięli udział Bracia z chorągwi nowosądeckich, z Bochni i Czarnego Potoku.

Mogilno

Proponowane