1 January 1984

Kazimierz Świętek

Kazimierz Świętek

w naszej parafii w latach 1984 - 1987

ks. Kazimierz Świętek ur. w 1959 r. po opuszczeniu naszej parafii pracował między innymi w Łososinie Dolnej.

Proponowane