1 stycznia 1987

Janusz Kiwak

Janusz Kiwak

w naszej parafii w latach 1987 - 1989

ks. Janusz Kiwak ur. w 1962 r. obecnie jest proboszczem w Jabłonkowa w Republice Czeskiej.

Proponowane

Józef Słowik
Józef Słowik
Jan Wierzba
Jan Wierzba
Stanisław Żurat
Stanisław Żurat
Czarnopotocka Pieta
Czarnopotocka Pieta